کلیدواژه:

فقر

تعداد اسناد علمی: 877

مقاله نشریه ارائه یک متدولوژی جدید‘ برای تجزیه تغییرات فقر به دواثر «رشد» و «توزیع مجدد»

نشریه تحقیقات اقتصادی » دوره 38، شماره 3 (ویژه نامه - پاییز و زمستان 82)، زمستان 1382
کلیدواژه: توزیع مجدد ، رشد ، فقر ، نابرابری

مقاله نشریه نگاهی به زندگی و اشعار صلاح عبدالصبور با استفاده از آثارش

نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 3و4، شماره 164، پاییز 1381

مقاله نشریه ارتباط تنگاتنگ و خطرناک فرهنگ،اقتصاد،سیاست ونظام های غذایی

نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 159-158، شماره 0، تابستان 1380

مقاله نشریه دیدگاههای ابومنصور اصفهانی در کلام و تصوف

نویسنده: ناصر گذشته ،
نشریه مقالات و بررسیها » دوره 61، شماره 0، بهار 1376

مقاله کنفرانس تحلیل تأثیر وضع اقتصادی بر بی تفاوتی اجتماعی در انگاره متکدیان شهر کرمانشاه

نویسنده: کیوان قشقائی ،
چهارمین همایش کنکاش­های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران - 1398

مقاله نشریه الگوی فضایی فقر و طلاق در شهر قائمشهر

نشریه دوفصلنامۀ علمی- پژوهشی جغرافیای اجتماعی شهری » 2

مقاله کنفرانس وقف، عاملی مهم در اقتصاد اسلام

همایش علمی فرهنگ رضوی و بانوان فرهیخته و نیکوکار- بزرگداشت بانو ستی فاطمه - 1398
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (358)
مقاله نشریه (249)
پایان‌نامه (225)
کتاب (45)
محل نشر
رفاه اجتماعی (40)
کنگره بین المللی زبان و ادبیات (8)
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار (7)
مجله اقتصادی (7)
اقتصاد کشاورزی (6)
اقتصاد کشاورزی و توسعه (6)
عرفان اسلامی (6)
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (5)
برنامه ریزی و بودجه (5)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (5)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات