کلیدواژه:

فقه شیعه

تعداد اسناد علمی: 153

مسوولیت کیفری غیر مسلمان در تعزیرات منصوص شرعی از دیدگاه حقوق ایران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1397

حدود حق تادیب اطفال توسط اولیای قانونی با نگاهی به فقه شیعه

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

قصاص در فقه شیعه و حقوق موضوعه

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (75)
مقاله نشریه (40)
پایان‌نامه (20)
مقاله کنفرانس (18)
محل نشر
سفینه (3)
فقه و تاریخ تمدن (3)
سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (2)
شیعه شناسی (2)
فقه اهل بیت (2)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (2)
پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (2)
اخلاق و تاریخ پزشکی (1)
اسلام و سلامت (1)
اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات