کلیدواژه:

فلسفه برای کودکان

تعداد اسناد علمی: 161

مقاله کنفرانس درک کودکان از روابط طولی:مقایسه کودکان4-5 ساله و کودکان 6-7 ساله

نویسنده: زهرا داورپناه ،
کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر - 1397

مقاله کنفرانس اثر بخشی آموزش فلسفه کودک بر روی جرات مندی کودکان پیش دبستانی

نویسنده: ماهرخ اکرمی ،
اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - 1397

مقاله کنفرانس نگاهی به تاثیر آموزش بر تقویت هنر زیستن در کودکان پیش دبستانی

اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - 1397

مقاله کنفرانس اثربخشی روش اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه ی هفتم

نویسنده: رقیه محمدزاده ،
کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی - 1396

پایان‌نامه قابلیت استفاده از داستان های مثنوی (دفتر چهارم)در برنامه فلسفه برای کودکان

دانشجو: زهرا صداقت ، استاد مشاور: زینب برخورداری ، استاد راهنما: مهناز امیرخانی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه الزهرا (س) - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه تأثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامه فلسفه برای کودکان بر هوش موفق دانش آموزان دختر متوسطه اول

استاد راهنما: حسین کارشکی ، استاد مشاور: بهروز مهرام ، دانشجو: زهره گله دار کاخکی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (69)
مقاله نشریه (57)
پایان‌نامه (35)
محل نشر
تفکر و کودک (20)
فلسفه و کودک (9)
همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران (7)
سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی (6)
اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران (4)
همایش ملی اموزش ابتدایی (4)
اندیشه های نوین تربیتی (3)
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران (3)
کنفرانس ملی اموزش و توسعه منابع انسانی (3)
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات