کلیدواژه:

فلورسانس

تعداد اسناد علمی: 113

مقاله کنفرانس بررسی اثرات کاهش دما بر دو پرونانس کلخنگ Pistacia Khinjuk با استفاده از فلورسانس کلروفیل

دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397

پایان‌نامه طیف سنجی برهمکنش رودامین‌ب و مولکول‌های خود منظم

استاد راهنما: سهیل شریفی ، استاد مشاور: هادی رستگار مقدم رضائیون ، دانشجو: خلیل علیزاده ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (68)
مقاله کنفرانس (34)
مقاله نشریه (11)
محل نشر
پنجمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی (2)
پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران (2)
کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران (2)
کنفرانس زیست شناسی ایران (2)
اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی (1)
اولین همایش ملی تکنیک های نوین در تجهیزات و مواد ازمایشگاهی صنعت نفت ایران (1)
اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست (1)
اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک (1)
تحقیقات غلات (1)
تولید گیاهان زراعی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات