کلیدواژه:

فناوری اطلاعات

تعداد اسناد علمی: 5129

مقاله کنفرانس تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت بلایای طبیعی

دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (3499)
پایان‌نامه (1087)
مقاله نشریه (539)
کتاب (4)
محل نشر
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (56)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (29)
عصر فناوری اطلاعات (29)
هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش (26)
کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت (26)
اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت (25)
اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع (24)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (22)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات (22)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (21)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات