کلیدواژه:

قاعده لاضرر

تعداد اسناد علمی: 132

جبران خسارت از کارافتادگی وسایر هزینه ها با استفاده از قاعده لاضرر

نویسنده: مجتبی غفاری ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

قواعد حاکم بر حریم تاسیسات توزیع برق در حقوق ایران

استاد راهنما: زینب اصغری ، استاد مشاور: صالح خدری ، دانشجو: علی علی اکبرلو ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت - 1396 - [کارشناسی ارشد]

جبران خسارت معنوی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (38)
مقاله نشریه (36)
مقاله کنفرانس (36)
پایان‌نامه (22)
محل نشر
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی (3)
مطالعات حقوق خصوصی (3)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (3)
پژوهشنامه متین (3)
حقوق اسلامی (2)
حقوق پزشکی (2)
سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (2)
ششمین همایش سراسری طب و قضا (2)
مطالعات اسلامی (2)
مطالعات اقتصاد اسلامی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات