کلیدواژه:

قانون اساسی

تعداد اسناد علمی: 746

اعتراض به احکام در فقه جزائی و حقوق کیفری ایران

استاد راهنما: مجتبی نورزاد ، استاد مشاور: فریدون جعفری ، دانشجو: اکبر صدری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

روند انتخابات لویه جرگه قانون اساسی

استاد راهنما: منصور میراحمدی ، استاد مشاور: محمد جعفر حسینیان ، دانشجو: عباس بصیر ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

بررسی کارکرد کیفری شورای حل اختلاف

استاد مشاور: ناصر قاسمی ، دانشجو: عبدالرضا مومنی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم - 1399 - [کارشناسی ارشد]

اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی در نظم اساسی ایران

استاد راهنما: جواد تقی زاده ، دانشجو: لیلا مرادی لار ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1397 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: قانون اساسی

مطالعه تطبیقی ساختار قوای سه گانه در نظام حقوقی ایران و ژاپن

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران - 1397

حقوق اساسی در شوروی سابق

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (292)
مقاله کنفرانس (235)
مقاله نشریه (200)
کتاب (19)
محل نشر
حقوق اساسی (15)
مطالعات حقوق خصوصی (14)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (12)
دانش حقوق عمومی (11)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (10)
دین و ارتباطات (9)
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی (8)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (7)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (7)
اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی (6)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات