کلیدواژه:

قانون اساسی

تعداد اسناد علمی: 712

اعتراض به احکام در فقه جزائی و حقوق کیفری ایران

استاد راهنما: مجتبی نورزاد ، استاد مشاور: فریدون جعفری ، دانشجو: اکبر صدری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

روند انتخابات لویه جرگه قانون اساسی

استاد راهنما: منصور میراحمدی ، استاد مشاور: محمد جعفر حسینیان ، دانشجو: عباس بصیر ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

بررسی کارکرد کیفری شورای حل اختلاف

استاد مشاور: ناصر قاسمی ، دانشجو: عبدالرضا مومنی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم - 1399 - [کارشناسی ارشد]

اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی در نظم اساسی ایران

استاد راهنما: جواد تقی زاده ، دانشجو: لیلا مرادی لار ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1397 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: قانون اساسی

حقوق اساسی در شوروی سابق

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1397

مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

جهانی شدن اصل حمایت ویژه از کودکان

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (292)
مقاله کنفرانس (201)
مقاله نشریه (200)
کتاب (19)
محل نشر
حقوق اساسی (15)
مطالعات حقوق خصوصی (14)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (12)
دانش حقوق عمومی (11)
دین و ارتباطات (9)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (7)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (7)
اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی (6)
سیاست (6)
پژوهشهای حقوقی (6)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات