کلیدواژه:

قانون تجارت

تعداد اسناد علمی: 189

مطالعه تطبیقی حقوق دارنده اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده: آمنه رییس پور ،
مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران - 1397

شناخت اسناد تجاری (چک، سفته و برات) در قانون تجارت

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396
کلیدواژه: چک ، برات ، سفته ، قانون تجارت.

بررسی مسیولیت متصدیان حمل و نقل نسبت به فعل دیگران

نویسنده: مهدی سخنور ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (114)
مقاله کنفرانس (38)
پایان‌نامه (25)
مقاله نشریه (12)
محل نشر
همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت (5)
کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (4)
پژوهشهای حقوقی (3)
مطالعات حقوق خصوصی (2)
نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی (2)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (2)
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی (2)
اموزه های قرانی (1)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات