کلیدواژه:

قانون تجارت ایران

تعداد اسناد علمی: 852

حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)

کتاب: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 1397

حقوق تجارت (ویژه دانشجویان رشته‌های علوم اقتصادی و بازرگانی)

نويسنده: ربیعا اسکینی ، ويراستار: محمد هاتفی ،
کتاب: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (847)
مقاله کنفرانس (3)
مقاله نشریه (1)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی (1)
سومین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی (1)
پژوهشهای حقوقی (1)
کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات