کلیدواژه:

قانون حاکم

تعداد اسناد علمی: 68

مقاله کنفرانس حقوق حاکم برارث در ایران و انگلیس

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: قانون حاکم ، زوجین ، ارث

مقاله کنفرانس قانون حاکم بر طلاق زوجین با تابعیت متفاوت

سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس نگاهی تطبیقی بر مسولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری

اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها - 1397

مقاله نشریه قانون حاکم بر طلاق زوجین با تابعیت متفاوت

نشریه فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی » 11

مقاله کنفرانس قانون حاکم بر اعمال زیانبار در قلمرو اینترنت

نویسنده: فائزه داورزن ،
دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق - 1397

مقاله کنفرانس نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن در حقوق ایران

اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی - 1397

پایان‌نامه ماهیت وآثار و احکام وفای به عهد در اسناد تجاری

استاد راهنما: علیرضا پور ، استاد مشاور: غلامرضا عبدلی ، دانشجو: فرشته صادقی ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (28)
مقاله کنفرانس (24)
پایان‌نامه (16)
محل نشر
حقوق ملل (3)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (3)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (2)
برنامه ریزی و بودجه (2)
حقوق خصوصی (2)
دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق (2)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (2)
همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی (2)
پژوهش حقوق خصوصی (2)
پژوهشهای حقوقی (2)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات