کلیدواژه:

قانون حاکم

تعداد اسناد علمی: 59

حقوق حاکم برارث در ایران و انگلیس

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: قانون حاکم ، زوجین ، ارث

ماهیت وآثار و احکام وفای به عهد در اسناد تجاری

استاد راهنما: علیرضا پور ، استاد مشاور: غلامرضا عبدلی ، دانشجو: فرشته صادقی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

چارچوب و فاکتورهای مناسب داوری

نویسنده: سیدسجاد پروین ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1396

جایگاه و قلمرو حاکمیت اراده در تعیین قانون ماهوی حاکم در داوری های تجاری بین المللی

استاد راهنما: مسعود البرزی ورکی ، دانشجو: مهسا قاسمی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - موسسه آموزش عالی کار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (27)
مقاله کنفرانس (16)
پایان‌نامه (16)
محل نشر
حقوق ملل (3)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (3)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (2)
برنامه ریزی و بودجه (2)
حقوق خصوصی (2)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (2)
همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی (2)
پژوهش حقوق خصوصی (2)
پژوهشهای حقوقی (2)
اموزه های قرانی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات