کلیدواژه:

قانون حاکم

تعداد اسناد علمی: 62

حقوق حاکم برارث در ایران و انگلیس

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: قانون حاکم ، زوجین ، ارث

قانون حاکم بر طلاق زوجین با تابعیت متفاوت

مقاله نشریه: فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی » 11

ماهیت وآثار و احکام وفای به عهد در اسناد تجاری

استاد راهنما: علیرضا پور ، استاد مشاور: غلامرضا عبدلی ، دانشجو: فرشته صادقی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

چارچوب و فاکتورهای مناسب داوری

نویسنده: سیدسجاد پروین ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (28)
مقاله کنفرانس (18)
پایان‌نامه (16)
محل نشر
حقوق ملل (3)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (3)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (2)
برنامه ریزی و بودجه (2)
حقوق خصوصی (2)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (2)
همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی (2)
پژوهش حقوق خصوصی (2)
پژوهشهای حقوقی (2)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات