کلیدواژه:

قانون مجازات

تعداد اسناد علمی: 36

حدود حق تادیب اطفال توسط اولیای قانونی با نگاهی به فقه شیعه

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

حمایت کیفری از صغار و مجانین در قوانین ایران

استاد راهنما: مسعود بیرانوند ، استاد مشاور: علیرضا میلانی ، دانشجو: منصور نادرزاده ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس - دانشکده حقوق - 1396 - [کارشناسی ارشد]

طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی - 1396

ارکان معاونت و مبانی مجازات معاونت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

مجازات معاونت در جرایم تعزیری در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در آیینه فقه و حقوق اسلامی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامی - 1396

بررسی تطبیقی سقط جنین در قانون مجازات ایران و قانون مجازات روسیه

نویسنده: حمید خالدی ،
مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی - 1396

بررسی مبانی فقهی حقوقی انتشار حکم محکومیت

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (28)
پایان‌نامه (4)
مقاله نشریه (3)
کتاب (1)
محل نشر
سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی (3)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (2)
اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (2)
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (2)
اولین همایش حقوق و امور مدنی (1)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (1)
اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی (1)
اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی (1)
اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری) (1)
اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات