کلیدواژه:

قانون مدنی

تعداد اسناد علمی: 291

مقاله کنفرانس آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی - 1397
کلیدواژه: حق ، فقه ، امامیه ، قانون مدنی.

مقاله کنفرانس اثار اسقاط حق حضانت درازدواج مجدد مادر برکودک درپرتو قانون مدنی

نویسنده: سمیه رحیم پور ،
چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397

مقاله کنفرانس اخلال در ارکان ازدواج موقت در حقوق ایران

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس حدود حق تادیب اطفال توسط اولیای قانونی با نگاهی به فقه شیعه

اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

مقاله کنفرانس دیدگاه نظام حقوقی ایران در زمینه تابعیت فرزند نامشروع

اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

مقاله کنفرانس تاثیر شروط بنایی در عقود معین از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (150)
مقاله کنفرانس (95)
مقاله نشریه (31)
کتاب (15)
محل نشر
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (5)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (5)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (4)
سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی (4)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (4)
دانش حقوق مدنی (3)
ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی (3)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (3)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (3)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (3)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات