کلیدواژه:

قانون مدنی فرانسه

تعداد اسناد علمی: 10

بررسی طبقات ارث در قانون مدنی ایران و فرانسه

استاد راهنما: پرویز نوین ، دانشجو: ربابه اسحاقی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (7)
مقاله نشریه (2)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
مدرس علوم انسانی (1)
نقد کتاب فقه و حقوق (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات