کلیدواژه:

قانون مدنی

تعداد اسناد علمی: 266

محدودیت های حاکمیت اراده در شروط ضمن عقد نکاح

نویسنده: علی فاضل مهر ،
مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی - 1396

بررسی قاعده عسرو حرج و کاربرد حقوقی آن در مساله طلاق

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1396

بررسی مسیولیت متصدیان حمل و نقل نسبت به فعل دیگران

نویسنده: مهدی سخنور ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1396

بررسی شرایط صحت شروط ضمن عقد در حقوق موضوعه ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

جایگاه بیع شرط و معاملات با حق استرداد با رویکردی در قانون مدنی

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

نفقه از دیدگاه اسلام

نویسنده: زهرا معتمدی ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی

نویسنده: امید جوادی ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

بررسی اهلیت در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: همایش ملی علوم انسانی - 1396
کلیدواژه: اهلیت ، معامله ، قانون مدنی
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (149)
مقاله کنفرانس (72)
مقاله نشریه (31)
کتاب (14)
محل نشر
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (5)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (5)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (4)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (4)
دانش حقوق مدنی (3)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (3)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (3)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (2)
اولین همایش حقوق و امور مدنی (2)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات