کلیدواژه:

قانون مدنی

تعداد اسناد علمی: 277

بررسی مسیولیت متصدیان حمل و نقل نسبت به فعل دیگران

نویسنده: مهدی سخنور ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1396

بررسی شرایط صحت شروط ضمن عقد در حقوق موضوعه ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

جایگاه بیع شرط و معاملات با حق استرداد با رویکردی در قانون مدنی

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

نفقه از دیدگاه اسلام

نویسنده: زهرا معتمدی ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی

نویسنده: امید جوادی ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

بررسی اهلیت در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: همایش ملی علوم انسانی - 1396
کلیدواژه: اهلیت ، معامله ، قانون مدنی

بررسی تابعیت طفل طبیعی در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی - 1396

حقوق شهروندی و اصول و قوانین شهری

نویسنده: آتنا خورسندی ،
مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران،معماری و شهرسازی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (150)
مقاله کنفرانس (81)
مقاله نشریه (31)
کتاب (15)
محل نشر
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (5)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (5)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (4)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (4)
دانش حقوق مدنی (3)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (3)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (3)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (3)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (2)
اولین همایش حقوق و امور مدنی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات