کلیدواژه:

قانون مدنی

تعداد اسناد علمی: 266

بررسی تابعیت طفل طبیعی در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی - 1396

حقوق شهروندی و اصول و قوانین شهری

نویسنده: آتنا خورسندی ،
مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران،معماری و شهرسازی - 1396

تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون و مقایسه با عقد ضمان

نویسنده: نسرین طافی ،
مقاله کنفرانس: همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی - 1396

شرایط صحت ایقاعات

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی علوم انسانی - 1396

خیارات در قراردادهای الکترونیک

استاد راهنما: حسن رهپیک ، استاد مشاور: سید مرتضی قاسم زاده ، دانشجو: حمید زحمتکش ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری - دانشکده حقوق - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (149)
مقاله کنفرانس (72)
مقاله نشریه (31)
کتاب (14)
محل نشر
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (5)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (5)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (4)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (4)
دانش حقوق مدنی (3)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (3)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (3)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (2)
اولین همایش حقوق و امور مدنی (2)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات