کلیدواژه:

قانون و قانونگزاری

تعداد اسناد علمی: 75

کارویژه نظارتی مجلس در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما: عباس کدخدایی ، استاد مشاور: بیژن عباسی ، دانشجو: ابوذر حسین پور سلوش ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1399 - [کارشناسی ارشد]

آثار و پیامدهای سیاسی-اجتماعی حکومت قراخانیان

پدیدآور: مصطفی خوش خلق ، استاد مشاور: محمد تقی مختاری ، استاد راهنما: صالح پرگاری ،
پایان‌نامه: دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تطبیقی اکراه در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی

پدیدآور: الهه کمالی پور راوری ، استاد مشاور: مهدی احمدی موسوی ، استاد راهنما: میثم تارم ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

نقش سازمان تعزیرات حکومتی در تأمین حقوق مصرف کنندگان

استاد راهنما: پرویز نوین ، استاد مشاور: محمد وزین کریمیان ، پدیدآور: شایان رستمی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق - 1393 - [کارشناسی ارشد]

نوآوری‌های قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1391 در قواعد شکلی طلاق

استاد راهنما: عبدالرسول دیانی ، استاد مشاور: جلال سلطان احمدی ، پدیدآور: مریم فرخنده یکتا ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

استثنائات حقوق مالکیت فکری در آثار مطبوعاتی و رادیو و تلویزیون

پدیدآور: راضیه نادری زاده ، استاد مشاور: حسن شبیری زنجانی ، استاد راهنما: محمود حکمت نیا ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق - 1393 - [کارشناسی ارشد]

نقش و جایگاه ثالث در داوری در حقوق ایران

استاد راهنما: محمد اسدی ن‍ژاد ، استاد مشاور: عباداله رستمی ، پدیدآور: ندا بابازاده بهمبری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

توانمندی نقدینگی شرکت هادر پرداخت به موقع مالیت عملکرد در اجرای ماده110 قانون مالیات های مستقیم

پدیدآور: علی پرمون ، استاد مشاور: زهرا پورزمانی ، استاد راهنما: ازیتا جهانشاد ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری - 1393 - [کارشناسی ارشد]

رابطه معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود

پدیدآور: مهنوش خمامی ابدی ، استاد مشاور: زهرا لشگری ، استاد راهنما: فرزانه حیدرپور ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری - 1392 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات