کلیدواژه:

قانون پیش‌ فروش ساختمان

تعداد اسناد علمی: 5

پایان‌نامه ماهیت و آثار قرارداد پیش فروش ساختمان

استاد راهنما: مهرزاد ابدالی ، استاد مشاور: سیدالهام الدین شریفی ، دانشجو: غلامرضا رضائی راد ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) - دانشکده علوم اجتماعی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی فقهی حقوقی قانون پیش فروش ساختمان مصوب (1389) و آثار آن در نظام حقوقی ایران

غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه حقوق و تعهدات خریدار و فروشنده ناشی از قراردادهای پیش فروش

دانشجو: اکبر آقالر ، استاد مشاور: محمد باقر پارساپور ، استاد راهنما: محمود صادقی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه حقوق و تعهدات پیش خریدار براساس قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی

استاد راهنما: حمید ابهری ، دانشجو: مریم رضوانی ثانی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه نقد و بررسی قانون پیش فروش ساختمان

دانشجو: عباس وثوقی‏ راد ، استاد مشاور: ابراهیم تقی زاده ، استاد راهنما: محمد عابدی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
پایان‌نامه (5)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات