کلیدواژه:

قبض

تعداد اسناد علمی: 64

مقاله نشریه مبنای محاسبه قیمت د رکالای قیمی مقبوض به عقد فاسد ازدیدگاه محقق اول وثانی

نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران » دوره 53، شماره 0، پاییز 1380
کلیدواژه: تعلق خطاب ، تلف ، ضمان ، عقد فاسد ، قبض ، قیمی

مقاله نشریه پرداخت به شخص ثالث

نویسنده: احمد باقری ،
نشریه مقالات و بررسیها » دوره 66، شماره 0، زمستان 1378

مقاله نشریه وفای به عهد

نویسنده: احمد باقری ،
نشریه مقالات و بررسیها » دوره 63، شماره 0، تابستان 1377

مقاله کنفرانس بررسی فقهی و حقوقی قبض و اقباض در بازار بورس

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: بازار ، بورس ، فقه ، قبض ، اقباض

مقاله کنفرانس تلف مال مقبوض به عقد فاسد

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: قبض ، تلف ، باطل ، فاسد ، عمل حقوقی

مقاله کنفرانس طراحی اپلیکشین موبایل جهت پرداخت قبوض آب

همایش بین المللی سالانه افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک - 1397

مقاله کنفرانس وثیقه قراردادن سهام

نویسنده: پریزاد محمدی ،
سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس تفاوت قبض وتسلیم در عقود وایقاعات

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی - 1396
کلیدواژه: قبض ، تسلیم ، عمل حقوقی ، عقد ، ایقاع

مقاله کنفرانس تفاوت های قراردادهای توثیقی

چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (23)
مقاله کنفرانس (22)
مقاله نشریه (19)
محل نشر
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (3)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (2)
مطالعات حقوق تطبیقی (2)
مقالات و بررسیها (2)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (2)
اموزه های فقه مدنی (1)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (1)
اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (1)
اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف (1)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات