کلیدواژه:

قبض

تعداد اسناد علمی: 62

پرداخت به شخص ثالث

نویسنده: احمد باقری ،
مقاله نشریه: مقالات و بررسیها » دوره 66، شماره 0، زمستان 1378

وفای به عهد

نویسنده: احمد باقری ،
مقاله نشریه: مقالات و بررسیها » دوره 63، شماره 0، تابستان 1377

بررسی فقهی و حقوقی قبض و اقباض در بازار بورس

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: بازار ، بورس ، فقه ، قبض ، اقباض

تلف مال مقبوض به عقد فاسد

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: قبض ، تلف ، باطل ، فاسد ، عمل حقوقی

نگرشی تطبیقی به توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

طراحی اپلیکیشن موبایل جهت پرداخت و صدور قبض آب

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن 21 - 1396

تفاوت های قراردادهای توثیقی

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396

قابلیت وقف مال غیر مادی

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (23)
مقاله کنفرانس (20)
مقاله نشریه (19)
محل نشر
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (3)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (2)
مطالعات حقوق تطبیقی (2)
مقالات و بررسیها (2)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (2)
اموزه های فقه مدنی (1)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (1)
اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (1)
اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف (1)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات