کلیدواژه:

قدرت نرم

تعداد اسناد علمی: 328

مدیریت قدرت نرم رسانه های نوین در جنگ نرم

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا - 1397

فضای مجازی؛ بازی های رایانه ای نو ظهور و پیامدهای ناگوار دینی و هویتی

مقاله کنفرانس: نخستین همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی، زمینه ­ها,علل و راهکارها. با تاکید بر استان کهگیلویه و بویر احمد - 1397

قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مولفه های فرهنگی و اجتماعی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

بررسی تطبیقی سیاست های رسانه ای در صنعت انیمیشن ایران و ژاپن

استاد راهنما: محمدرضا حسنایی ، استاد مشاور: سید سعید احمدی زاویه ، دانشجو: سعیده سادات موسوی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه هنر تهران - دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر - 1396 - [دکترای تخصصی (PhD)]

امنیت نرم در کشورهای شمال و جنوب

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1396

تحلیل کارکرد رسانه در جنگ نرم و عملیات روانی

نویسنده: مرتضی صفری ،
مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1396

نقش قدرت نرم ایران در جمهوری آذربایجان

مقاله کنفرانس: یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (168)
مقاله کنفرانس (87)
پایان‌نامه (73)
محل نشر
مطالعات قدرت نرم (17)
همایش رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم (12)
سیاست خارجی (9)
پژوهشنامه انقلاب اسلامی (9)
مطالعات افکار عمومی (8)
راهبرد دفاعی (7)
اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری) (6)
مطالعات راهبردی (6)
پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی (6)
جستار های سیاسی معاصر (5)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات