کلیدواژه:

قدرت نرم

تعداد اسناد علمی: 340

مقاله کنفرانس قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مولفه های فرهنگی و اجتماعی

دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

مقاله کنفرانس مدیریت قدرت نرم رسانه های نوین در جنگ نرم

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (170)
مقاله کنفرانس (97)
پایان‌نامه (73)
محل نشر
مطالعات قدرت نرم (17)
همایش رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم (12)
سیاست خارجی (9)
پژوهشنامه انقلاب اسلامی (9)
مطالعات افکار عمومی (8)
راهبرد دفاعی (7)
اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری) (6)
مطالعات راهبردی (6)
پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی (6)
جستار های سیاسی معاصر (5)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات