کلیدواژه:

قدرت نرم

تعداد اسناد علمی: 325

بررسی تطبیقی سیاست های رسانه ای در صنعت انیمیشن ایران و ژاپن

دانشجو: سعیده سادات موسوی ، استاد مشاور: سید سعید احمدی زاویه ، استاد راهنما: محمدرضا حسنایی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه هنر تهران - دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر - 1396 - [دکترای تخصصی (PhD)]

امنیت نرم در کشورهای شمال و جنوب

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1396

تحلیل کارکرد رسانه در جنگ نرم و عملیات روانی

نویسنده: مرتضی صفری ،
مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1396

نقش قدرت نرم ایران در جمهوری آذربایجان

مقاله کنفرانس: یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک - 1396

جایگاه انواع قدرت در قدرت ملی با تاکید بر قدرت نرم

نویسنده: احسان آتش پور ،
مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (168)
مقاله کنفرانس (84)
پایان‌نامه (73)
محل نشر
مطالعات قدرت نرم (17)
همایش رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم (12)
سیاست خارجی (9)
پژوهشنامه انقلاب اسلامی (9)
مطالعات افکار عمومی (8)
راهبرد دفاعی (7)
اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری) (6)
مطالعات راهبردی (6)
پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی (6)
جستار های سیاسی معاصر (5)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات