کلیدواژه:

قرارداد

تعداد اسناد علمی: 718

توافق بر خسارت در قراردادها

مقاله نشریه: دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران » دوره 53، شماره 0، پاییز 1380

مفهوم وکالت در اندیشه سیاسی نائینی

استاد راهنما: علیرضا صدرا ، استاد مشاور: محسن خلیجی اسکویی ، دانشجو: الهام حیدری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی مکانیک - 1400 - [کارشناسی ارشد]

مراحل انجام و فرآیند کلی اجرای پروژه های عمرانی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی - 1397

ارتباط معنایی قراداد و عقد واهلیت لازم برای انعقاد قرارداد

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: قرارداد ، عقد ، بلوغ و رشد
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (372)
مقاله کنفرانس (254)
مقاله نشریه (92)
محل نشر
مطالعات حقوق خصوصی (9)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (6)
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (6)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (6)
کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی (6)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (5)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (5)
اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی (4)
دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان (4)
نامه مفید (4)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات