کلیدواژه:

قراردادهای الکترونیکی

تعداد اسناد علمی: 38

بررسی فقهی حقوقی جایگاه خیارات در قراردادهای الکترونیک

مقاله کنفرانس: دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی - 1397

جایگاه خیارات و قراردادهای الکترونیک

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

اشتباه در قراردادهای الکترونیکی

استاد راهنما: ابراهیم تقی زاده ، استاد مشاور: عبدالرسول دیانی ، دانشجو: محمد صادق سلیمانی ،
پایان‌نامه: دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان تهران - 1396 - [کارشناسی ارشد]

زمان ی مکان تشکیل قرارداد ای الکترونیکی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

بررسی نقش واسطهها در انعقاد قراردادهای الکترونیکی

نویسنده: مرضیه امامی ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی - 1396

داده پیام ها در تجارت الکترونیکی

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (15)
پایان‌نامه (12)
کتاب (6)
مقاله نشریه (5)
محل نشر
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (2)
حقوقی دادگستری (2)
اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نواوری ها و چالش ها (1)
اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد (1)
اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند (1)
بین المللی علوم انسانی (1)
حقوق ملل (1)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی (1)
دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات