کلیدواژه:

قراردادهای الکترونیکی

تعداد اسناد علمی: 39

مقاله کنفرانس جایگاه خیارات و قراردادهای الکترونیک

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی فقهی حقوقی جایگاه خیارات در قراردادهای الکترونیک

دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی - 1397

مقاله کنفرانس جایگاه خیارات مختص بیع در قراردادهای الکترونیک

نویسنده: علی بیگدلی ،
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی - 1396

مقاله کنفرانس بررسی زمان و مکان عقد در قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران

همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی - 1396

مقاله کنفرانس داده پیام ها در تجارت الکترونیکی

چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (16)
پایان‌نامه (12)
کتاب (6)
مقاله نشریه (5)
محل نشر
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (2)
حقوقی دادگستری (2)
اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نواوری ها و چالش ها (1)
اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد (1)
اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند (1)
بین المللی علوم انسانی (1)
حقوق ملل (1)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی (1)
دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات