کلیدواژه:

قرض

تعداد اسناد علمی: 47

بررسی فقهی و احکام سود حاصل از سپرده های بانکی

مقاله کنفرانس: همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها - 1397

تفاوت اجمالی عقد عاریه با عقود دیگر

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی - 1396
کلیدواژه: عاریه ، رهن ، اجاره ، قرض ، ودیعه ، انتفاع

مقایسه تطبیقی ربا و سود سپرده های بانکی

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396
کلیدواژه: ربا ، سود سپرده ، بانک ، قرض ، بهره

رضایی یا عینی بودن عقد قرض در حقوق ایران و فقه امامیه

مقاله کنفرانس: کنگره بین المللی جامع حقوق ایران - 1395
کلیدواژه: عقد ، عینی ، رضایی ، قرض

بررسی ماهیت حقوقی سپرده گذاری بانکی

نویسنده: محسن دوستیان ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

چالش های فقهی اجرایی شدن عقود در بانکداری اسلامی با مطالعه موردی مضاربه و جعاله

استاد راهنما: حسینعلی سعدی ، استاد مشاور: کامران ندری ، عباس موسویان ، دانشجو: صادق الهام ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1394 - [دکترای تخصصی]

بررسی ماهیت فقهی حقوقی اوراق قرضه و اوراق مشارکت درکشورهای اسلامی

استاد راهنما: جمشید معصومی ، دانشجو: سید محمد رضا باقری ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (20)
پایان‌نامه (16)
مقاله کنفرانس (11)
محل نشر
اقتصاد اسلامی (5)
حقوق اسلامی (2)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (2)
اموزه های فقه مدنی (1)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (1)
جستارهای اقتصادی ایران (1)
جستارهای فقهی و اصولی (1)
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی (1)
روش شناسی علوم انسانی (1)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات