کلیدواژه:

قولنامه

تعداد اسناد علمی: 19

مقاله کنفرانس ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان در قبل و بعد از تصویب قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389

کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام - 1397

مقاله کنفرانس ماهیت فقهی و حقوقی قولنامه و لزوم وفای به آن

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

پایان‌نامه وضعیت حقوقی معاملات معارض با قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان

استاد راهنما: علی محمدزاده ، استاد مشاور: ایمان پورعلی ، دانشجو: سید محمد صادق حسینی کالجی ،
غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه علامه محدث نوری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس خرید قولنامه ای املاک غیرقانونی است تعهد فروش بر مبنای آیه قرآن (اوفوا بالعقود)

دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1395

مقاله کنفرانس غیرقانونی بودن خرید و فروش املاک بر طبق دیدگاه قرآنی

دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1395

پایان‌نامه ماهیت و اثر تعهد به انتقال مال غیر منقول

دانشجو: سید میثم موسوی ، استاد مشاور: محمد هادی ساعی ، استاد راهنما: عبداله کیایی ،
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس قلنامه و آثار آن در معاملات

نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی - 1394

پایان‌نامه آثار حقوقی قول نامه و مبایعه نامه در پیش فروش آپارتمانها با تکیه بر قانون جدید

استاد راهنما: امیرعباس بزرگمهر ، استاد مشاور: کمال قبادی ، دانشجو: چنور ایرانپور ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس - دانشکده حقوق - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد استصناع

نشریه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی » (پياپي 42)، زمستان 1394 شماره1
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (8)
مقاله کنفرانس (6)
مقاله نشریه (5)
محل نشر
دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (2)
حقوق خصوصی (1)
مقالات و بررسیها (1)
نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی (1)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (1)
پژوهشنامه حقوق اسلامی (1)
پژوهشنامه حقوق کیفری (1)
کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی (1)
کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام (1)
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات