کلیدواژه:

لایحه تجارت

تعداد اسناد علمی: 6

نوآوری های لایحه تجارت در خصوص حقوق و تعهدات ناشی از سند تجاری

استاد راهنما: سعید محسنی ، استاد مشاور: اعظم انصاری ، دانشجو: دانیال نودهی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی حق العمل کاری در قانون تجارت و لایحه تجارت

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق - 1394

مقایسه شرکت های تجاری موضوع لایحه تجارت مصوب 23/1/1391 مجلس شورای اسلامی با یکدیگر در مرحله تشکیل

دانشجو: حمید کبیری ، استاد مشاور: مرتضی شهبازی نیا ، استاد راهنما: محمد عیسایی تفرشی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

ركود سیاست كیفری در قبال ورشكستگی در لایحه تجارت

نویسنده: فاطمه احدی ،
مقاله کنفرانس: همايش ملي نقد و بررسي لايحه جديد قانون تجارت - 1391
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله کنفرانس (3)
پایان‌نامه (2)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (1)
مطالعات مدیریت راهبردی (1)
همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت (1)
کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات