کلیدواژه:

لایحه تجارت

تعداد اسناد علمی: 5

نوآوری های لایحه تجارت در خصوص حقوق و تعهدات ناشی از سند تجاری

استاد راهنما: سعید محسنی ، استاد مشاور: اعظم انصاری ، دانشجو: دانیال نودهی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی حق العمل کاری در قانون تجارت و لایحه تجارت

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق - 1394

مقایسه شرکت های تجاری موضوع لایحه تجارت مصوب 23/1/1391 مجلس شورای اسلامی با یکدیگر در مرحله تشکیل

استاد راهنما: محمد عیسایی تفرشی ، استاد مشاور: مرتضی شهبازی نیا ، دانشجو: حمید کبیری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

ركود سیاست كیفری در قبال ورشكستگی در لایحه تجارت

نویسنده: فاطمه احدی ،
مقاله کنفرانس: همايش ملي نقد و بررسي لايحه جديد قانون تجارت - 1391
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2)
پایان‌نامه (2)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (1)
مطالعات مدیریت راهبردی (1)
همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات