کلیدواژه:

لبنان

تعداد اسناد علمی: 109

مقاله کنفرانس بررسی عوامل تاثیر گذار بر سیاست خارجی ج.ا.ایران در لبنان

دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی - 1396

مقاله کنفرانس بیداری اجتماعی در اشعار مقاومت ایلیا ابوماضی و قیصر امین پور

نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی - 1396

پایان‌نامه بررسی آیین دادرسی دادگاه بین المللی ویژه لبنان در پرتو رویه محاکم کیفری بین المللی

استاد راهنما: محمدکاظم عمادزاده ، دانشجو: مجید جهان بخش ،
غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دانشکده حقوق و معارف اسلامی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: آیین دادرسی ، لبنان

مقاله کنفرانس بررسی ماهیت حقوق احزاب سیاسی در کشورهای ایران عراق لبنان

کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395
کلیدواژه: احزاب ، دموکراسی ، ایران ، عراق ، لبنان

مقاله کنفرانس اغتراب در دیوان الخمایل ایلیاابوماضی

کنگره بین المللی زبان و ادبیات - 1395

مقاله کنفرانس بررسی ماهیت حقوق احزاب سیاسی در کشورهای ایران عراق لبنان

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی - 1395
کلیدواژه: احزاب ، دموکراسی ، ایران ، عراق ، لبنان
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (61)
مقاله نشریه (20)
کتاب (15)
مقاله کنفرانس (13)
محل نشر
مطالعات انقلاب اسلامی (2)
کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی (2)
ادبیات پایداری (1)
الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و ادابها (1)
اموزه های حقوق کیفری (1)
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی (1)
بانوان شیعه (1)
دراسات الادب المعاصر (1)
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (1)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات