کلیدواژه:

لبنان

تعداد اسناد علمی: 109

بیداری اجتماعی در اشعار مقاومت ایلیا ابوماضی و قیصر امین پور

مقاله کنفرانس: نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی - 1396

بررسی عوامل تاثیر گذار بر سیاست خارجی ج.ا.ایران در لبنان

مقاله کنفرانس: دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی - 1396

بررسی آیین دادرسی دادگاه بین المللی ویژه لبنان در پرتو رویه محاکم کیفری بین المللی

استاد راهنما: محمدکاظم عمادزاده ، دانشجو: مجید جهان بخش ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دانشکده حقوق و معارف اسلامی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: آیین دادرسی ، لبنان

بررسی ماهیت حقوق احزاب سیاسی در کشورهای ایران عراق لبنان

مقاله کنفرانس: کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395
کلیدواژه: احزاب ، دموکراسی ، ایران ، عراق ، لبنان

اغتراب در دیوان الخمایل ایلیاابوماضی

مقاله کنفرانس: کنگره بین المللی زبان و ادبیات - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (61)
مقاله نشریه (20)
کتاب (15)
مقاله کنفرانس (13)
محل نشر
مطالعات انقلاب اسلامی (2)
کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی (2)
ادبیات پایداری (1)
الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و ادابها (1)
اموزه های حقوق کیفری (1)
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی (1)
بانوان شیعه (1)
دراسات الادب المعاصر (1)
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (1)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات