کلیدواژه:

لعب

تعداد اسناد علمی: 12

شیوه های مقابله با استهزاء استهزاء گران از منظر قرآن

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - 1396
کلیدواژه: هزء ، ضخک ، لهو ، لعب

حیات انسانی در رویکرد قرآنی مراحل، گرایش ها، آسیبها و تعارضها

دانشجو: مهرناز باشی زاده مقدم ، استاد راهنما: علی راد ،
پایان‌نامه: سایر - دانشکده علوم حدیث - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: حیات انسانی ، لعب

بررسی تطبیقی مفهوم و احکام غنا از دیدگاه شیخ انصاری،محقق سبزواری و فیض کاشانی

استاد راهنما: مصطفی جباری ، دانشجو: مرجان امیری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

سرگرمی و لهو در قرآن كریم

مقاله نشریه: شیعه شناسی » زمستان 1393 شماره48
کلیدواژه: لهو ، لعب ، لغو ، عبث ، غفلت ، سرگرمی ، تفریح

معنای لهو، مصادیق و زمینه های گرایش به آن از منظر قرآن

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی  - 1393
کلیدواژه: لهو ، لغو ، لعب ، قرآن ، حدیث

بازی های رایانه ای از منظر فقه جعفری

استاد راهنما: جمشید معصومی ، دانشجو: محمد جواد خرمی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

غنا و موسیقی از دیدگاه فقهی امام خمینی (ره) با توجه به نقش زمان و مکان در استنباط

استاد راهنما: عیسی ولایی ، استاد مشاور: عباسعلی روحانی ، دانشجو: منیژه فروتن ،
پایان‌نامه: سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: غنا ، موسیقی ، لهو ، لعب ، باطل ، زور ، ترجیع

لهو و لعب از دیدگاه قرآن و حدیث

استاد راهنما: تقی اجیه ، استاد مشاور: حسن مشکاتی ، دانشجو: الهه عامری اردستانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده معارف قرآنی اصفهان غیر دولتی و غیر انتفاعی - 1388 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: لهو ، لعب ، لغو ، عبث ، غفلت ، قرآن
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (5)
مقاله نشریه (4)
مقاله کنفرانس (3)
محل نشر
شیعه شناسی (1)
فقه و اصول (1)
فقه و تاریخ تمدن (1)
مطالعات قرانی (1)
نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی (1)
چهارمین همایش ملی اخلاق و اداب زندگی (1)
کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات