کلیدواژه:

لغو

تعداد اسناد علمی: 15

آسیب شناسی فقهی اشعار رایج مدیحه سرایی و مراثی در دهه اخیر.

استاد راهنما: مهدی ساجدی ، دانشجو: محمدحسین شکروی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه قرآن و حدیث - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: مراثی ، مدایح ، غلو ، لغو ، شعر ، هجو

سرگرمی و لهو در قرآن كریم

مقاله نشریه: شیعه شناسی » زمستان 1393 شماره48
کلیدواژه: لهو ، لعب ، لغو ، عبث ، غفلت ، سرگرمی ، تفریح

معنای لهو، مصادیق و زمینه های گرایش به آن از منظر قرآن

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی  - 1393
کلیدواژه: لهو ، لغو ، لعب ، قرآن ، حدیث

بازی های رایانه ای از منظر فقه جعفری

دانشجو: محمد جواد خرمی ، استاد راهنما: جمشید معصومی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

توسعه مدلی تحلیلی و بر پایه شبیه سازی برای کاهش لغو و تاخیر در اتاق عمل

دانشجو: رقیه خشا ، استاد مشاور: احمدرضا سروش ، استاد راهنما: محمد مهدی سپهری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی دزفول - 1391 - [کارشناسی ارشد]

لهو و لعب از دیدگاه قرآن و حدیث

استاد راهنما: تقی اجیه ، استاد مشاور: حسن مشکاتی ، دانشجو: الهه عامری اردستانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده معارف قرآنی اصفهان غیر دولتی و غیر انتفاعی - 1388 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: لهو ، لعب ، لغو ، عبث ، غفلت ، قرآن
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (9)
پایان‌نامه (4)
مقاله کنفرانس (2)
محل نشر
افاق امنیت (1)
اقتصاد اسیا (1)
جراحی ایران (1)
دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1)
شیعه شناسی (1)
فقه و اصول (1)
فقه و تاریخ تمدن (1)
فلسفه دین (1)
معرفت (1)
نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات