کلیدواژه:

لغو

تعداد اسناد علمی: 15

پایان‌نامه آسیب شناسی فقهی اشعار رایج مدیحه سرایی و مراثی در دهه اخیر.

استاد راهنما: مهدی ساجدی ، دانشجو: محمدحسین شکروی ،
غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه قرآن و حدیث - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: مراثی ، مدایح ، غلو ، لغو ، شعر ، هجو

مقاله نشریه سرگرمی و لهو در قرآن كریم

نشریه شیعه شناسی » زمستان 1393 شماره48
کلیدواژه: لهو ، لعب ، لغو ، عبث ، غفلت ، سرگرمی ، تفریح

مقاله کنفرانس معنای لهو، مصادیق و زمینه های گرایش به آن از منظر قرآن

چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی  - 1393
کلیدواژه: لهو ، لغو ، لعب ، قرآن ، حدیث

پایان‌نامه بازی های رایانه ای از منظر فقه جعفری

استاد راهنما: جمشید معصومی ، دانشجو: محمد جواد خرمی ،
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه توسعه مدلی تحلیلی و بر پایه شبیه سازی برای کاهش لغو و تاخیر در اتاق عمل

دانشجو: رقیه خشا ، استاد مشاور: احمدرضا سروش ، استاد راهنما: محمد مهدی سپهری ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی دزفول - 1391 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه لهو و لعب از دیدگاه قرآن و حدیث

استاد راهنما: تقی اجیه ، استاد مشاور: حسن مشکاتی ، دانشجو: الهه عامری اردستانی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده معارف قرآنی اصفهان غیر دولتی و غیر انتفاعی - 1388 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: لهو ، لعب ، لغو ، عبث ، غفلت ، قرآن
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (9)
پایان‌نامه (4)
مقاله کنفرانس (2)
محل نشر
افاق امنیت (1)
اقتصاد اسیا (1)
جراحی ایران (1)
دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1)
شیعه شناسی (1)
فقه و اصول (1)
فقه و تاریخ تمدن (1)
فلسفه دین (1)
معرفت (1)
نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات