کلیدواژه:

لهو

تعداد اسناد علمی: 16

مقاله کنفرانس روش های استفاده از اوقات فراغت دانش آموزان از دیدگاه اسلام

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش - 1397

مقاله کنفرانس شیوه های مقابله با استهزاء استهزاء گران از منظر قرآن

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - 1396
کلیدواژه: هزء ، ضخک ، لهو ، لعب

پایان‌نامه مبانی و احکام فقهی- حقوقی جراحی زیبایی انسان و حیوان

استاد راهنما: مهدی موحدی محب ، استاد مشاور: مصطفی جباری ، دانشجو: نیلوفر عرب ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - پردیس علوم انسانی - دانشکده علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی تطبیقی مفهوم و احکام غنا از دیدگاه شیخ انصاری،محقق سبزواری و فیض کاشانی

دانشجو: مرجان امیری ، استاد راهنما: مصطفی جباری ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه سرگرمی و لهو در قرآن كریم

نشریه شیعه شناسی » زمستان 1393 شماره48
کلیدواژه: لهو ، لعب ، لغو ، عبث ، غفلت ، سرگرمی ، تفریح

مقاله کنفرانس معنای لهو، مصادیق و زمینه های گرایش به آن از منظر قرآن

چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی  - 1393
کلیدواژه: لهو ، لغو ، لعب ، قرآن ، حدیث

مقاله نشریه حكمت الهی؛ چیستی و ادله

نویسنده: علی محمد قاسمی ،
نشریه معرفت كلامی »   (پياپي 11)، پاييز و زمستان 1392  شماره2
کلیدواژه: حكمت ، حسن و قبح ، حق ، اشاعره ، باطل ، لهو ، عبث
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (6)
مقاله کنفرانس (5)
پایان‌نامه (5)
محل نشر
سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در اموزش و پژوهش (1)
شیعه شناسی (1)
فقه و اصول (1)
فقه و تاریخ تمدن (1)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (1)
مطالعات قرانی (1)
معرفت کلامی (1)
نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی (1)
همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت (1)
چهارمین همایش ملی اخلاق و اداب زندگی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات