کلیدواژه:

مال

تعداد اسناد علمی: 96

تحلیل فقهی حقوقی خرید و فروش اعضای بدن انسان با رویکردی بر آراءامام خمینی (س)

پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: خرید و فروش ، عضو ، مال ، مالکیت

بیع اعضای بدن انسان

نویسنده: مصطفی کافی ،
مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1396
کلیدواژه: مال ، بیع ، اعضای بدن ، پیوند اعضا

نقش امنیت و حقوق مالکیت در زندگی انسان

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی - 1396

وضعیت حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1396
کلیدواژه: مال ، اشاعه ، انتقال ، تقسیم

ارکان سرقت و پاسخ های کیفری سرکوب گر

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

بررسی جایگاه عدم النفع لیس بالضرر در فقه و حقوق ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

مطالعه تطبیقی بزه سرقت در حقوق ایران و اردن

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

تاریخچه ایجاد مراکز تجاری در جهان و نوآوری در ساخت بزرگ بازارهای معاصر(مگا مال ها)

مقاله کنفرانس: همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران، معماری و شهرسازی - 1396

بررسی امکان سنجی وقف وجه از نظر حقوقی و فقهی

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی علوم انسانی - 1396
کلیدواژه: وقف ، وجه ، مال ، احکام ، موازین حقوقی

بررسی حقوقی تقسیم مال مشاع و انحلال آن

استاد راهنما: محمود امامی نمین ، استاد مشاور: علی محمدزاده ، دانشجو: محمدکاظم مسلمی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه علامه محدث نوری - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: مال ، اشاعه ، فسخ ، مالکیت ، انتقال
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (35)
مقاله کنفرانس (32)
مقاله نشریه (29)
محل نشر
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (3)
مقالات و بررسیها (3)
النهج (2)
اندیشه های حقوق عمومی (2)
فقه و مبانی حقوق اسلامی (2)
قضاوت (2)
مطالعات اسلامی (2)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (2)
کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا (2)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات