کلیدواژه:

مال

تعداد اسناد علمی: 102

مقاله کنفرانس بررسی تطبیقی ضمان عمر انسان در فقه اسلامی

پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1397

مقاله کنفرانس بررسی موضوع عدم النفع در حقوق و فقه اسلامی

اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها - 1397
کلیدواژه: مال ، مالیت ، ضرر ، ضمان ، مسیولیت

مقاله کنفرانس بررسی ضمان غاصب نسبت به منافع در حقوق مدنی ایران

نویسنده: بیژن پوردهقان ،
اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها - 1397
کلیدواژه: مسیولیت مدنی ، غصب ، مال ، منفعت ، ضمان

مقاله کنفرانس بررسی راه های جبران خسارت در حقوق ایران

نویسنده: بهنوش طحانیان ،
اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها - 1397

مقاله کنفرانس بیع اعضای بدن انسان

نویسنده: مصطفی کافی ،
دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1396
کلیدواژه: مال ، بیع ، اعضای بدن ، پیوند اعضا

مقاله کنفرانس اموال مجازی؛ چالشی در حقوق اموال و مالکیت

همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات - 1396

مقاله کنفرانس بررسی امکان سنجی وقف وجه از نظر حقوقی و فقهی

دومین همایش ملی علوم انسانی - 1396
کلیدواژه: وقف ، وجه ، مال ، احکام ، موازین حقوقی

مقاله کنفرانس تاریخچه ایجاد مراکز تجاری در جهان و نوآوری در ساخت بزرگ بازارهای معاصر(مگا مال ها)

همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران، معماری و شهرسازی - 1396

مقاله کنفرانس چگونگی محاسبه و جبران خسارت های وارده به اموال

همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی - 1396

مقاله کنفرانس بررسی جایگاه عدم النفع لیس بالضرر در فقه و حقوق ایران

اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (38)
پایان‌نامه (35)
مقاله نشریه (29)
محل نشر
اولین همایش ملی ارتقاا نظام مسیولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها (3)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (3)
مقالات و بررسیها (3)
النهج (2)
اندیشه های حقوق عمومی (2)
فقه و مبانی حقوق اسلامی (2)
قضاوت (2)
مطالعات اسلامی (2)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (2)
کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا (2)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات