کلیدواژه:

مالکیت

تعداد اسناد علمی: 480

تزاحم حقوق مالی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی - 1397

تحلیل رای وحدت رویه 672 هییت عمومی دیوان عالی کشور در پرتو نظریه مورخ 1395/08/12 شورای نگهبان

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران - 1397

توانمند سازی نیروی انسانی سازمانها

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم - 1397

چگونه توانستم پرخاشگری و حس مالکیت آیناز دانش آموز پایه دوم را برطرف کنم

نویسنده: سامیه فولادی ،
مقاله کنفرانس: چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم - 1397
کلیدواژه: مالکیت ، پرخاشگری ، دوم

بررسی تاثیر ابزار های تامین مالی بر حقوق صاحبان سهام به نسبت نرخ بازگشت سرمایه

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری - 1397

اوصاف و ماهیت پیش فروش ساختمان در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

حق ارتفاق در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (229)
مقاله کنفرانس (142)
مقاله نشریه (88)
کتاب (21)
محل نشر
اقتصاد اسلامی (5)
مطالعات حقوق خصوصی (5)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (5)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (5)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (4)
اموزه های فقه مدنی (3)
حقوق پزشکی (3)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (3)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (3)
کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات