کلیدواژه:

مالکیت

تعداد اسناد علمی: 485

مقاله کنفرانس نقد و واکاوی تدابیری به منظور بهبود اثربخشی پروژه های BOT

چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم - 1397

مقاله کنفرانس توانمند سازی نیروی انسانی سازمانها

چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم - 1397

مقاله کنفرانس چگونه توانستم پرخاشگری و حس مالکیت آیناز دانش آموز پایه دوم را برطرف کنم

نویسنده: سامیه فولادی ،
چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم - 1397
کلیدواژه: مالکیت ، پرخاشگری ، دوم

مقاله کنفرانس تحلیل رای وحدت رویه 672 هییت عمومی دیوان عالی کشور در پرتو نظریه مورخ 1395/08/12 شورای نگهبان

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (229)
مقاله کنفرانس (147)
مقاله نشریه (88)
کتاب (21)
محل نشر
اقتصاد اسلامی (5)
مطالعات حقوق خصوصی (5)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (5)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (5)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (4)
اموزه های فقه مدنی (3)
حقوق پزشکی (3)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (3)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (3)
کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (3)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات