کلیدواژه:

مالکیت فکری

تعداد اسناد علمی: 165

الزامات پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی برن

نویسنده: سمانه شکری ،
مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مطالعه تطبیقی حقوق مالکیت ادبی و هنری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان

استاد راهنما: سیدمجتبی نصری ، دانشجو: خلیل احمد احدی ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده حقوق - 1396 - [کارشناسی ارشد]

حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن در حقوق اموال

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (60)
پایان‌نامه (52)
مقاله نشریه (50)
کتاب (3)
محل نشر
حقوق اسلامی (7)
حقوق خصوصی (4)
مطالعات حقوق خصوصی (4)
نامه مفید (4)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (3)
اندیشه های حقوق عمومی (2)
اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (2)
حقوق پزشکی (2)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری (2)
فضای نانو (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات