کلیدواژه:

مالکیت فکری

تعداد اسناد علمی: 171

الزامات پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی برن

نویسنده: سمانه شکری ،
مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

حمایت از حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار در قوانین موضوعه

نویسنده: گلناز ناظری ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی - 1397

وضعیت حقوقی وبگاه SECOND LIFE

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

ویژگی های قرارداد لیسانس و مقارنه آن با فقه امامیه

نویسنده: زهرا سیفی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

حمایت از مالکیت فکری نرم افزار در رایانش ابری

نویسنده: سیدجواد حسینی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (66)
پایان‌نامه (52)
مقاله نشریه (50)
کتاب (3)
محل نشر
حقوق اسلامی (7)
حقوق خصوصی (4)
مطالعات حقوق خصوصی (4)
نامه مفید (4)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (3)
اندیشه های حقوق عمومی (2)
اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (2)
حقوق پزشکی (2)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری (2)
فضای نانو (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات