کلیدواژه:

مالکیت معنوی

تعداد اسناد علمی: 235

محدودیت در آزادی بیان با استناد بر اسناد حقوق بشر و بشردوستانه با تاکید بر حقوق اموات

نویسنده: محمود باقری ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

بررسی تاثیر حمایت از مالکیت صنعتی در عرصه دین و حیات دینی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (90)
پایان‌نامه (76)
مقاله کنفرانس (50)
مقاله نشریه (19)
محل نشر
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (3)
اخلاق در علوم و فناوری (2)
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی (2)
مجله اقتصادی (2)
پژوهش های فقهی (2)
پژوهشهای حقوقی (2)
چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی (2)
کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (2)
کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در اغاز هزاره سوم (2)
اندیشمندان حقوق (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات