کلیدواژه:

مالکیت معنوی

تعداد اسناد علمی: 239
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (90)
پایان‌نامه (76)
مقاله کنفرانس (54)
مقاله نشریه (19)
محل نشر
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (3)
اخلاق در علوم و فناوری (2)
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی (2)
مجله اقتصادی (2)
پژوهش های فقهی (2)
پژوهشهای حقوقی (2)
چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی (2)
کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (2)
کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در اغاز هزاره سوم (2)
اندیشمندان حقوق (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات