کلیدواژه:

مالیات

تعداد اسناد علمی: 757

مالیات سبزو مسیر توسعه اقتصادی

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری - 1397

بررسی ارزش منصفانه دارایی های ثابت با سایر ارزش ها

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار - 1397

بررسی جایگاه مالیات در اقتصاد مقاومتی با تاکید بر تولید و اشتغال

مقاله کنفرانس: نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی - 1397

تاثیر بلندمدت مالیات بر توسعه اقتصادی در ایران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه - 1397

بررسی تاثیر فساد مالی در سیستم مالیاتی در ایران

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم - 1397
کلیدواژه: فساد مالی ، مالیات

بررسی وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی در ایران

مقاله کنفرانس: همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (330)
پایان‌نامه (247)
مقاله نشریه (126)
کتاب (54)
محل نشر
پژوهشنامه مالیات (31)
همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران (28)
اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) (7)
پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارافرینی و نواوری های باز (6)
پژوهشنامه اقتصادی (6)
اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها (5)
سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت (5)
مجله اقتصادی (5)
پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری (5)
کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی (5)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات