کلیدواژه:

مالیات بر ارزش افزوده (vat)

تعداد اسناد علمی: 3
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (3)
محل نشر
همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران (1)
کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت (1)
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات