کلیدواژه:

مالیات بر شرکت ها

تعداد اسناد علمی: 5

مقاله کنفرانس بررسی اثرات اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع عادلانه ثروت

ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (4)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
دانش سرمایه گذاری (2)
بررسی های حسابداری و حسابرسی (1)
ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین (1)
پژوهش های اقتصادی ایران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات