کلیدواژه:

مالیه بین‌الملل

تعداد اسناد علمی: 15

بررسی رابطه دلار و یورو براساس نظریه بازی ها

دانشجو: سمیه کرکه آبادی ، استاد راهنما: رحمان سعادت ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم اقتصادی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (11)
پایان‌نامه (2)
مقاله نشریه (1)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی (1)
جستار های سیاسی معاصر (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات