کلیدواژه:

مالیه بین‌الملل

تعداد اسناد علمی: 15

بررسی رابطه دلار و یورو براساس نظریه بازی ها

استاد راهنما: رحمان سعادت ، دانشجو: سمیه کرکه آبادی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم اقتصادی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (11)
پایان‌نامه (2)
مقاله نشریه (1)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی (1)
جستار های سیاسی معاصر (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات