کلیدواژه:

مال مشاع

تعداد اسناد علمی: 22

مقاله کنفرانس بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع

کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397
کلیدواژه: مالکیت ، مال مشاع ، تقسیم ، افراز

مقاله کنفرانس تفاوت افراز و تفکیک از نظر شکلی و ماهوی

دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی - 1397

مقاله کنفرانس تقسیم و افراز در اموال مشاع

اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی - 1396

مقاله کنفرانس تفاوت افراز و تفکیک ازنظر شکلی و ماهوی

اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی - 1396

پایان‌نامه اموال مشاع در حقوق ایران با تکیه بر قانون ثبت

استاد راهنما: یوسف درویشی هویدا ، دانشجو: اشکان حسین زاده ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس ماهیت تسلیم اموال مشاع در فقه و حقوق ایران و بررسی ضمانت اجراهای آن

کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395

مقاله کنفرانس بررسی و چگونگی سرقت در مال مشاع

اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395
کلیدواژه: مفروز ، مال مشاع ، سرقت

پایان‌نامه خلع ید و قواعد مترتب بر آن با نگرشی به رویه قضایی

استاد راهنما: سعید محسنی ، استاد مشاور: محمد مهدی قبولی درافشان ، دانشجو: محمدعلی کمال زاده ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اقتصادی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه احکام و آثار تقسیم مال مشاع

دانشجو: رضا راست پسر جبدرق ، استاد مشاور: سید مرتضی خضری ، استاد راهنما: عبداله کیایی ،
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: احکام ، آثار ، مال مشاع ، تقسیم.
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (10)
مقاله کنفرانس (9)
مقاله نشریه (3)
محل نشر
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (1)
اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی (1)
اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی (1)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1)
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (1)
دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی (1)
قضاوت (1)
نامه مفید (1)
نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات