کلیدواژه:

ماهواره

تعداد اسناد علمی: 583

مقاله کنفرانس کاربرد سنجش از دور در مطالعه و بررسی خطوط ساحلی

دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397

مقاله کنفرانس بررسی نقش ماهوراه بر خانواده (مورد مطالعه: خانواده های شهر گنبدکاووس)

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی نگرش به هویت ملی در بین جوانان

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (329)
پایان‌نامه (165)
مقاله نشریه (87)
کتاب (2)
محل نشر
کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران (20)
همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته (10)
اولین همایش ملی اسیب های اجتماعی (7)
دهمین همایش انجمن هوافضای ایران (7)
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (7)
علوم و فناوری فضایی (7)
اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و اسیب شناسی جامعه (5)
اولین همایش ملی روانشناسی ومشاوره خانواده استان البرز (5)
مطالعات جامعه شناختی جوانان (5)
مهندسی مکانیک مدرس (5)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات