کلیدواژه:

مبانی حقوقی

تعداد اسناد علمی: 15

مقاله نشریه حقوق معاملات بورس در چنبره نرم افزارها

نویسنده: كورش كاویانی ،
نشریه نقد كتاب فقه و حقوق » 2014  شماره1
کلیدواژه: بیع ، سهام ، بورس ، سهم ، مبانی حقوقی

مقاله کنفرانس ادله و مبانی فقهی و حقوقی در حریم خصوصی

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی - 1397

مقاله کنفرانس مبانی فقهی و حقوقی حکم غیابی

چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396

پایان‌نامه مبانی فقهی و حقوقی قوانین و مقررات کار و بیمه زنان

غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده الهیات - 1393 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه ملاک های جرم انگاری بدحجابی در فقه و حقوق موضوعه

دانشجو: حسین فشی ، استاد مشاور: دکتر محمد رسایی ، استاد راهنما: دکتر سید محمود علوی ،
سایر - دانشکده علوم حدیث - 1392 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه مبانی حقوقی و حمایت بین المللی از اقلیت های مذهبی

دانشجو: مریم حجتی ، استاد مشاور: فرهاد طلایی ، محمد امامی ، استاد راهنما: نادر مردانی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری تروریسم

استاد راهنما: مرتضی چیت سازیان ، استاد مشاور: محمد رسایی ، دانشجو: سید مهدی رحمتی ،
سایر - دانشکده علوم حدیث - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (5)
مقاله کنفرانس (5)
پایان‌نامه (5)
محل نشر
امداد و نجات (1)
اولین همایش ملی کارافرینی (1)
حقوق اسلامی (1)
سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی (1)
مطالعات حقوق بشر اسلامی (1)
نقد کتاب فقه و حقوق (1)
همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی (1)
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1)
پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی (1)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات