کلیدواژه:

مبانی حقوقی

تعداد اسناد علمی: 12

مبانی فقهی و حقوقی قوانین و مقررات کار و بیمه زنان

پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده الهیات - 1393 - [کارشناسی ارشد]

ملاک های جرم انگاری بدحجابی در فقه و حقوق موضوعه

استاد راهنما: دکتر سید محمود علوی ، استاد مشاور: دکتر محمد رسایی ، دانشجو: حسین فشی ،
پایان‌نامه: سایر - دانشکده علوم حدیث - 1392 - [کارشناسی ارشد]

بررسی مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری تروریسم

استاد راهنما: مرتضی چیت سازیان ، استاد مشاور: محمد رسایی ، دانشجو: سید مهدی رحمتی ،
پایان‌نامه: سایر - دانشکده علوم حدیث - 1391 - [کارشناسی ارشد]

مبانی حقوقی و حمایت بین المللی از اقلیت های مذهبی

استاد راهنما: نادر مردانی ، استاد مشاور: محمد امامی ، فرهاد طلایی ، دانشجو: مریم حجتی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

بیمه مهریه از منظر فقه و حقوق موضوعه

استاد راهنما: حسینعلی قاسم زاده ، دانشجو: زینب یوسفی راد ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1388 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: بیمه ، مهریه ، مبانی حقوقی
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (5)
پایان‌نامه (5)
مقاله کنفرانس (2)
محل نشر
امداد و نجات (1)
حقوق اسلامی (1)
مطالعات حقوق بشر اسلامی (1)
نقد کتاب فقه و حقوق (1)
همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی (1)
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1)
پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات