کلیدواژه:

متعه

تعداد اسناد علمی: 123

بررسی تطبیقی حکم ازدواج موقت در قرآن و روایات فریقین

مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397

اخلال در ارکان ازدواج موقت در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

ازدواج موقت و نقد وبررسی شبهات پیرامون آن

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - 1396

نقد و بررسی احتمال نظریه نسخ آیه 24 سوره نساء در سنت نبوی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - 1396

بررسی فقهی حقوقی ازدواج سفید

نویسنده: اکبر فهیمی ،
مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1396

بررسی تحلیلی مشروعیت نکاح منقطع

مقاله کنفرانس: همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی - 1396
کلیدواژه: مشروعیت ، نکاح منقطع ، نسخ ، متعه
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (77)
مقاله کنفرانس (19)
پایان‌نامه (16)
مقاله نشریه (11)
محل نشر
بانوان شیعه (2)
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی (2)
کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 (2)
اموزه های فقه مدنی (1)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (1)
اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (1)
اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی (1)
خانواده پژوهی (1)
دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات