کلیدواژه:

مجازات

تعداد اسناد علمی: 883

مقاله کنفرانس انواع مجازات و شیوه های رسیدگی در جرایم مواد مخدر

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس جرایم مالیاتی وکلای دادگستری

نویسنده: حمزه بهفر ،
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس ارزیابی عنصر روانی در جرایم زیست محیطی

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس ضرورت تسریع در اجرای احکام کیفری در پرتو نظریه بازدارندگی

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس فلسفه مجازات در حقوق اسلامی

نویسنده: نجما شریفان ،
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397
کلیدواژه: مجازات ، اسلام ، جرم ، حقوق

مقاله کنفرانس فلسفه مجازات درحقوق اسلام

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397
کلیدواژه: فلسفه ، مجازات ، اسلامی ، حقوق ، حدود
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (408)
مقاله کنفرانس (300)
مقاله نشریه (120)
کتاب (55)
محل نشر
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (15)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (11)
اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی (10)
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی (9)
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (9)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (9)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (9)
سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی (7)
سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی (7)
مطالعات حقوق خصوصی (7)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات