کلیدواژه:

محیط زیست

تعداد اسناد علمی: 7973

ارتباط تنگاتنگ و خطرناک فرهنگ،اقتصاد،سیاست ونظام های غذایی

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 159-158، شماره 0، تابستان 1380

تتثییر جهانی شدن بر آلودگی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه

پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد - 1397 - [کارشناسی ارشد]

معماری پایدار و نقش آن در حفظ محیط زیست

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری - 1397

بررسی تجارب موفق شهرهای مختلف آسیایی در زمینه مدیریت پسماند

مقاله کنفرانس: اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری - 1397

تکنولوژی فوم های اطفاء حریق در ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

مقاله کنفرانس: اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (6675)
پایان‌نامه (582)
مقاله نشریه (497)
کتاب (219)
محل نشر
اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست (93)
دومین همایش ملی حفاظت و برنامه زیری محیط زیست (91)
اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی (85)
دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (85)
سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (74)
پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست (72)
ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست (64)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (61)
چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (57)
همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران (55)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات