کلیدواژه:

محیط زیست

تعداد اسناد علمی: 8170

مقاله نشریه ارتباط تنگاتنگ و خطرناک فرهنگ،اقتصاد،سیاست ونظام های غذایی

نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 159-158، شماره 0، تابستان 1380

مقاله نشریه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و چشم انداز همکاری های منطقه

نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 155، شماره 0، پاییز 1379

پایان‌نامه تتثییر جهانی شدن بر آلودگی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد - 1397 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (6872)
پایان‌نامه (582)
مقاله نشریه (497)
کتاب (219)
محل نشر
اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست (93)
دومین همایش ملی حفاظت و برنامه زیری محیط زیست (91)
اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی (85)
دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (85)
سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (74)
پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست (72)
ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست (64)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (61)
چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (57)
همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران (55)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات