کلیدواژه:

محیط متخلخل

تعداد اسناد علمی: 529

مقاله کنفرانس اثر گرمایش ژول بر جابجایی آزاد نانوسیال آب-نقره در محفظه متخلخل

بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران - 1397

مقاله کنفرانس بررسی انتقال گرما محفظه متخلخل مورب با دیوار جامد حایل

بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (306)
پایان‌نامه (160)
مقاله نشریه (63)
محل نشر
مهندسی مکانیک مدرس (12)
اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی (7)
بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (7)
سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران (6)
شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (6)
هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت (6)
هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (6)
اب و خاک (4)
بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (4)
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (4)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات