کلیدواژه:

محیط مدرسه

تعداد اسناد علمی: 28

بررسی عوامل موثر بر خشونت و پرخاشگری در دانش آموزان

مقاله کنفرانس: یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397

بررسی اخلاق و ادب در محیط آموزشی و تعامل بین دانش آموزان و معاونین و معلمین و مربیان

مقاله کنفرانس: پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران - 1396

بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر جامعه پذیری (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز)

استاد راهنما: علی حسین حسین زاده ، استاد مشاور: معصومه باقری ، دانشجو: صبا ندری ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (13)
مقاله کنفرانس (11)
پایان‌نامه (3)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل (1)
اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (1)
اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری (1)
دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و اسیب های اجتماعی ایران (1)
روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی (1)
سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه (1)
سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری (1)
سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر (1)
پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (1)
کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات