کلیدواژه:

مدرنیته

تعداد اسناد علمی: 643

مقاله کنفرانس سبک زندگی اسلامی (معرفی معضلات و نواقص تمدن غربی)

چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397
کلیدواژه: تمدن ، اسلام ، غرب ، مدرنیته ، مکتب

مقاله کنفرانس روند ظهور مدرنیته بر ورودی خانه های دوره قاجار تهران (جستاری در مبداء پیدایش)

نویسنده: سوده حیدرپناه ،
کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397
کلیدواژه: مدرنیته ، ورودی ، قاجار ، تهران ، خانه

مقاله کنفرانس سنت در اندیشه معماری ایران

کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397
کلیدواژه: سنت 1 ، مدرنیته

مقاله کنفرانس تاثیر معماری مدرنیته بر معماری از دوره ناصری تا قاجار

کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (320)
مقاله نشریه (219)
پایان‌نامه (96)
کتاب (8)
محل نشر
همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران (11)
سیاست (9)
غرب شناسی بنیادی (7)
همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر (7)
کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر (7)
اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی (6)
مطالعات ملی (6)
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر (6)
علوم اجتماعی (5)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران (5)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات