کلیدواژه:

مدلسازی

تعداد اسناد علمی: 5636
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (3002)
پایان‌نامه (1971)
مقاله نشریه (662)
کتاب (1)
محل نشر
دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران (31)
چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران (25)
مهندسی شیمی ایران (24)
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران (21)
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران (21)
شیمی و مهندسی شیمی ایران (19)
مهندسی مکانیک مدرس (18)
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران (17)
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک (16)
بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (13)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات