کلیدواژه:

مدل عددی

تعداد اسناد علمی: 591

نحوه عملکرد ژئوسنتتیک ها در تقویت بستر ضعیف سازه راهها

دانشجو: مهدی ضیاء بشرحق ، استاد راهنما: محمود عامری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذرباییجان شرقی - دانشکده علوم انسانی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

شبیه سازی عددی و مطالعه تجربی اتصال جوش انفجاری بدنه و سوپر استراکچر کشتی

دانشجو: محمد نوروز پور ، استاد راهنما: مهدی ایرانمنش ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کشتی سازی بندرعباس - 1400 - [کارشناسی ارشد]

شبیه سازی عددی الگوی جریان اطراف آب شکن منفرد با استفاده از نرم افزار Flow-3D

مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

بررسی اثر زلزله بر گسیختگی و پایداری دیوارهای حایل به کمک مدل عددی

نویسنده: احسان فرهادی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (337)
پایان‌نامه (211)
مقاله نشریه (43)
محل نشر
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (9)
چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران (7)
یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران (7)
اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران (6)
اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران (6)
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (6)
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران (6)
هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران (6)
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران (6)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (6)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات