کلیدواژه:

مدل عددی

تعداد اسناد علمی: 598

پایان‌نامه نحوه عملکرد ژئوسنتتیک ها در تقویت بستر ضعیف سازه راهها

دانشجو: مهدی ضیاء بشرحق ، استاد راهنما: محمود عامری ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذرباییجان شرقی - دانشکده علوم انسانی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه شبیه سازی عددی و مطالعه تجربی اتصال جوش انفجاری بدنه و سوپر استراکچر کشتی

دانشجو: محمد نوروز پور ، استاد راهنما: مهدی ایرانمنش ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کشتی سازی بندرعباس - 1400 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس مدل سازی عددی پروفایل شکاف هیدرولیکی به روش تفاضل محدود

هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (344)
پایان‌نامه (211)
مقاله نشریه (43)
محل نشر
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (9)
چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران (7)
یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران (7)
اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران (6)
اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران (6)
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (6)
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران (6)
هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران (6)
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران (6)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (6)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات