کلیدواژه:

مدل ardl

تعداد اسناد علمی: 63

برآورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی و تعیین کشش درآمدی و قیمتی در این بخش

نویسنده: سعید شعوری ،
مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران - 1397

بررسی اثر رشد اقتصادی و بدهی‌های دولت بر بهره‌وری نیروی کار در ایران

استاد راهنما: مسعود خداپناه ، دانشجو: جمشید حمایتی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تاثیر نسبت های مالی بر عملکرد شبکه بانکی ایران با رهیافت مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی - 1396

تعامل بلندمدت متغیرهای کلان و قیمت طلا در ایران

مقاله کنفرانس: دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت - 1396

تاثیر متغیرهای اقتصادی بر رفتار سپرده‌گذاران بانکی در ایران طی سالهای 1357 تا 1390

استاد راهنما: سیدحسینعلی دانش ، استاد مشاور: حبیب انصاری سامانی ، دانشجو: محسن آزادمنش ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم اقتصادی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

آیا استفاده از انرژی پاک بر رشد اقتصادی ایران تأثیری دارد؟

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده اقتصاد و مدیریت - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (34)
مقاله نشریه (16)
پایان‌نامه (13)
محل نشر
تحقیقات اقتصاد کشاورزی (3)
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی (2)
پژوهش‌ های پولی - بانکی (2)
کنفرانس بین المللی دست اوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد (2)
کنفرانس بین المللی و انلاین اقتصاد سبز (2)
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد حقوق و علوم انسانی (2)
اقتصاد مقداری (1)
اقتصاد و توسعه کشاورزی (1)
اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها (1)
اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات