کلیدواژه:

مدیران

تعداد اسناد علمی: 1381

مقاله کنفرانس الویت بندی عوامل مؤثر مهارت کلامی مدیران در ارتباطات بازرگانی

اولین کنفرانس پژوهشهای نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری - 1398
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (721)
پایان‌نامه (341)
مقاله نشریه (207)
کتاب (112)
محل نشر
همایش بین المللی مدیریت (11)
اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار (9)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (9)
نواوری های مدیریت اموزشی (9)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (8)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل (8)
مدیریت اطلاعات سلامت (8)
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران (7)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری (7)
رهیافتی نو در مدیریت اموزشی (7)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات