کلیدواژه:

مدیریت

تعداد اسناد علمی: 9111

مقاله کنفرانس مدیریت انتخاباتی

نویسنده: عبداله راسخی ،
برگزاری انتخابات - 2010
کلیدواژه: مدیریت ، انتخابات

مقاله نشریه صنعت توریسم و توسعه پایدار نمادی از مدیریت پویا

نویسنده: دکتر گوئل کهن ،
نشریه محیط شناسی » دوره 24، شماره 21 (محیط شناسی)، تابستان 1377
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (3773)
کتاب (3445)
پایان‌نامه (1400)
مقاله نشریه (493)
محل نشر
همایش بین المللی مدیریت (51)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (28)
دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین (25)
همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی (24)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (21)
سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (21)
اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) (20)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نواوری و تولید ملی (20)
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری (20)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (20)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات